Werkwijze

Goed luisteren naar uw verhaal en vragen stellen over het verloop van de zwangerschap en de bevalling om achter de oorzaak van het probleem te komen. Ook wil ik dan graag weten hoe het in de kraamweek is gegaan en hoor ik graag hoe het met u en het gezin gaat en hoe uw conditie en stemming op dit moment is.

Wat zijn uw verwachtingen en plannen bij het geven van borstvoeding en welke mogelijkheden zijn er nu voor u? Ik zal een voeding observeren om te zien hoe het gaat. Dan noem ik mogelijke oplossingen of alternatieven en maken we samen een plan van aanpak afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

Na een eventueel consult aan huis kan er ook een contact zijn, totdat uw doelstelling is bereikt en de problemen naar tevredenheid opgelost zijn.

Het 1ste consult duurt ongeveer 1,5 uur, het 2e en volgende consult 1 uur.

Ook is het mogelijk om een pakket af te nemen, zie hiervoor ook de tarieven. Of in overleg een pakket samen te stellen. Maar soms kan het huren van een professionele kolf al uitkomst brengen als de melk productie niet of traag opgang komt.